Beloningsbeleid M+

M+ Financial Informatics B.V. is een financieel dienstverlener welke op grond artikel 4:15 van de WFT haar werkzaamheden uitvoert en derhalve een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt. Wij vinden het van belang om u transparantie te bieden over ons beloningsbeleid conform artikel 1:117 & 1:119. 

M+ Financial Informatics B.V. hanteert een eenduidig beloningsbeleid waarbij er slechts een discretionaire bonus kan worden uitgekeerd aan het management of de directie met een maximum van 20% van het vaste jaarsalaris. Daarnaast kan een incidentele bonus worden uitgekeerd aan een medewerker die zeer goed functioneert met een maximum van 10% van het vaste jaarsalaris. M+ Financial Informatics B.V. kent geen bonussen van 1 miljoen euro of meer. Het afgelopen jaar heeft M+ Financial Informatics B.V. geen bonus per medewerker uitgekeerd.